TCVN 7957:2023 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài

TCVN 7957:2023 về: Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế

1. TCVN 7957:2023 là gì?

TCVN 7957:2023 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu thiết kế để xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và nâng cấp các hệ thống thoát nước của các đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

2. Phát hành TCVN 7957 2023

TCVN 7957:2023 do Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường (Hội Cấp thoát nước Việt Nam) biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ KH&CN công bố.

 Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN Số công báo: 1613/QĐ-BKHCN
 Số hiệu: 7957:2023 Ngày đăng công báo: 27/07/2023
 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Người ký: Đã biết
 Ngày ban hành: 27/07/2023 Thời gian có hiệu lực 27/07/2023
 Lĩnh vực: Xây dựng Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
► Xem thêm:  TCVN 6008:2010 Thiết bị áp lực - Mối hàn - Yêu cầu kỹ thuật

3. Tải về TCVN 7957 2023

Tải về TCVN 7957:2023 hoàn toàn miễn phí phiên bản [PDF + WORD]. Nhấn TẢI VỀ phía bên dưới.

TCVN 7957:2023.pdf

TCVN 7957:2023.doc

Thời gian đếm ngược sau khi bấm TẢI VỀ? Click để xem
Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

tcvn 7957 2023

► Xem thêm:  TCVN 13316-3:2022 Về PCCC: Xe ô tô chữa cháy - Xe chữa cháy hoá chất bọt

4. Nội dung TCVN 7957 năm 2023

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7957:2023

THOÁT NƯỚC – MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Drainage and Sewerage – External Networks and Facilities – Design Requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế để xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và nâng cấp các hệ thống thoát nước của các đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp và cụm công nghiệp bao gồm: mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài.

2. Tài liệu viện dẫn

 • TCVN 7222:2022, Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung;
 • TCVN 4038:2012, Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa;
 • TCVN 4474:1987, Thoát nước bên trong nhà: Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 13606:2023, Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế;
 • TCVN 13505:2022, Công trình thủy lợi – Trạm bơm cấp thoát nước – Yêu cầu thiết kế.

3. Quy định chung

3.1 Lựa chọn hệ thống thoát nước và tổ chức xử lý nước thải

3.1.1 Lựa chọn hệ thống thoát nước và tổ chức xử lý nước thải (XLNT) cho đối tượng thoát nước (các đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, cụm công nghiệp) phải dựa vào các yêu cầu xử lý nước thải, điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, hiện trạng thoát nước khu vực và các yếu tố khác, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch xây dựng của các đối tượng này.

Tổ chức XLNT cho đô thị có thể theo hình thức tập trung hoặc phi tập trung, cần dựa vào các đặc điểm nước thải và điều kiện tái sử dụng để lựa chọn giải pháp xử lý riêng rẽ hay xử lý kết hợp nước thải sản xuất với nước thải đô thị. Khi thiết kế các công trình hoặc lựa chọn thiết bị XLNT phải xem xét yếu tố sử dụng năng lượng hiệu quả và thu hồi tài nguyên.

3.1.2 Khi thiết kế thoát nước cho các đô thị, khu dân cư tập trung khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp, cho phép cho phép sử dụng các kiểu hệ thống thoát nước: hệ thống thoát nước chung, hệ thống thoát nước riêng, hệ thống thoát nước chân không, hệ thống thoát nước giản lược hoặc hệ thống hỗn hợp với từng khu vực có hệ thống phù hợp, tùy theo địa hình, điều kiện khí hậu, yêu cầu vệ sinh của công trình thoát nước hiện có, trên cơ sở phải so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

3.1.3 Đối với các đô thị hoặc khu dân cư có hệ thống thoát nước riêng nếu chưa xét đến yêu cầu xử lý nước mặt chảy tràn bị nhiễm bẩn (nước mưa đợt đầu, nước rửa đường, sân, bãi, …), thì cần lưu ý đến những đặc điểm này để có thể cải tạo trong tương lai.

Tuy nhiên trước mắt trong những điều kiện thuận lợi khuyến khích áp dụng các biện pháp đơn giản (thấm, chứa) để giảm bớt mức độ ô nhiễm do nước bề mặt cũng như úng ngập đô thị.

3.1.4 Mức độ xử lý nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận được xác định bằng tính toán trên cơ sở đảm bảo các điều kiện vệ sinh theo quy định của các quy chuẩn môi trường Việt Nam và được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường chấp thuận.

3.1.5 Bố trí các công trình thoát nước và điểm xả nước thải sau xử lý phải phù hợp với quy hoạch xây dựng và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước về kiến trúc, xây dựng và môi trường.

Không được xả trực tiếp nước mưa trong các trường hợp sau:

– Vào các khu vực dùng làm bãi tắm;

– Vào các khu vực trũng không có khả năng tự thoát nước và dễ tạo thành đầm lầy;

– Vào khu vực xói mòn, nếu thiết kế không có biện pháp gia cố bờ.

3.2 Sơ đồ và hệ thống thoát nước cho các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp

3.2.1 Đối với các khu dân cư tập trung nhỏ, dân số dưới 5.000 người, phụ thuộc vào lượng mưa hàng năm và các điều kiện khác có thể áp dụng cống chung đơn giản.

CHÚ THÍCH: Cống chung đơn giản là loại cống hộp có đậy đan bằng bê tông cốt thép chủ yếu để thoát nước mặt đường hoặc nước thải sinh hoạt đã có xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trong từng ngôi nhà.

3.2.2 Có thể áp dụng mô hình quản lý tập trung cho một hoặc một số điểm dân cư hoặc một nhóm các ngôi nhà biệt lập hoặc phối hợp với nước thải khu vực sản xuất.

3.2.3 Có thể tổ chức thoát nước phi tập trung khi mật độ dân cư thấp và điều kiện vệ sinh cho phép, đặc biệt không có nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn cấp nước.

Trong trường hợp tổ chức thoát nước phi tập trung với các công trình xử lý nước thải phân tán thì có thể áp dụng:

– Các loại bể tự hoại có ngăn xử lý nâng cao;

– Các công trình lắng hoặc kết hợp lắng và phân hủy bùn, cùng với các loại bãi lọc, có hoặc không có trồng thực vật;

– Hệ thống hồ sinh học;

– Kết hợp các công trình xử lý trong đất ướt và hồ sinh học;

– Bể lọc sinh học, bể xử lý với bùn hoạt tính, bể xử lý sinh học với giá thể cố định hoặc di động.

3.2.4 Hệ thống thoát nước của các nhà máy xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, … phải thiết kế theo kiểu riêng hoàn toàn, nhưng trong các trường hợp cụ thể có thể kết hợp thu gom toàn bộ hoặc một phần nước thải sản xuất với nước thải sinh hoạt.

3.2.5 Khi thiết kế mạng lưới và công trình thoát nước cần phải tính đến các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây lắp và các điều kiện vận hành bảo trì khác.

3.3 Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thoát nước thải

3.3.1 Để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thoát nước, khi thiết kế phải tính đến sự biến động của lưu lượng tính toán và chất lượng nước thải đầu vào, điều kiện xả nước thải ra nguồn do tác động của biến đổi khí hậu, sự cố mất điện hoặc các yếu tố khác.

3.3.2 Để đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống thoát nước thải cần phải thực hiện các giải pháp sau:

– Phải cấp điện liên tục và ổn định, trong đó bao gồm việc lắp đặt trạm cấp điện dự phòng;

– Lắp đặt đường ống hoạt động song song, đường ống nối tắt hoặc đường ống xả sự cố và bố trí van khóa trên đó;

– Xây dựng các công trình chứa nước sự cố khi cần thiết;

– Thiết kế công trình gồm nhiều đơn nguyên;

– Dự phòng thiết bị đơn chức năng;

– Đánh giá khả năng của nguồn tiếp nhận để có giải phải pháp phòng ngừa và xử lý sự cố cho phù hợp.

3.4 Đấu nối nước thải các cơ sở sản xuất, dịch vụ,… vào mạng lưới và công trình thoát nước tập trung

3.4.1 Nước thải các cơ sở sản xuất, dịch vụ … khi đấu nối vào mạng nước thoát nước tập trung phải qua giếng kiểm tra bố trí ngoài khuôn viên các cơ sở này.

Lưu lượng và chất lượng nước thải của các đối tượng đấu nối phải đảm bảo điều kiện để mạng nước thoát nước và các công trình xử lý nước thải tập trung làm việc ổn định. Trong trường hợp này, nước thải sản xuất phải đảm bảo các yêu cầu sau:

– Không ảnh hưởng xấu tới sự hoạt động của đường cống thoát nước và công trình xử lý nước thải;

– Có nồng độ chất rắn lơ lửng không quá lớn để gây lắng cặn trên đường cống thoát nước;

– Không chứa các chất có khả năng phá hủy vật liệu, dính bám lên thành ống hoặc làm tắc cống thoát nước và các công trình khác của hệ thống thoát nước;

– Không chứa các chất dễ cháy (xăng, dầu) và các chất khí hoà tan có thể tạo thành hỗn hợp nổ trong đường ống hoặc công trình thoát nước;

– Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải không ảnh hưởng xấu tới quá trình xử lý sinh học hoặc tới việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận;

– Không được xả nhiều loại nước thải vào cùng một mạng lưới thoát nước, nếu như việc trộn các loại nước thải với nhau có thể tạo thành các chất độc, khí nổ hoặc các chất không tan với số lượng lớn.

CHÚ THÍCH: Nếu nước thải sản xuất không đảm bảo các yêu cầu nói trên phải xử lý sơ bộ tại chỗ. Mức độ xử lý sơ bộ dựa vào các quy định về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước của chủ sở hữu công trình thoát nước và XLNT.

3.4.2 Nước thải có chứa các chất độc hại và vi trùng gây dịch bệnh trước khi xả vào mạng lưới thoát nước của đô thị hoặc khu dân cư phải được tiền xử lý đảm bảo các yêu cầu theo các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải.

3.4.3 Không được xả nước thải sản xuất có nồng độ chất ô nhiễm cao tập trung thành từng đợt.

Trường hợp lưu lượng nước thải và nồng độ các chất ô nhiễm trong ngày thay đổi quá lớn thì cơ sở sản xuất dịch vụ cần phải có giải pháp ổn định dòng thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước tập trung.

4. Mạng lưới và công trình thoát nước mưa

…/.

Xem toàn bộ TCVN mới khác

Bấm vào đây để xem TOÀN BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA “KHÁC” mà PCCC Thành Phố Mới đang cập nhật!

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

 • Hotline: 0988 488 818
 • Điện thoại: 0274 222 5555
 • Email: thanhphomoi.co@gmail.com
 • Địa chỉ: Số 09, Đường Số 7B, Khu 03, P. Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương
► Xem thêm:  TCVN 13660:2023 Sàn nâng di động - Thiết kế, tính toán, yêu cầu
Đánh giá chất lượng
0 / 5

Your page rank:

 Đóng góp bình luận, đặt câu hỏi ngay bên dưới về cho PCCC Thành Phố Mới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chờ một chút!

Doanh nghiệp có đang bỏ lỡ nội dung này ...
‹TRỌN BỘ› QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ PCCC ONLINE 2023
(PHÊ DUYỆT - THẨM DUYỆT - NGHIỆM THU) 
 • Doanh nghiệp cần chú ý
 • Đầy đủ quy trình các bước
 • Có video đính kèm thao tác
XEM NGAY
close-link