Category Archives: Chống Sét

Tổng hợp bài viết về lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền · Lắp đặt chống sét gia đình · Quy định lắp đặt chống sét · Kiểm định hệ thống chống sét

Quý doanh nghiệp tham khảo!

Trang thiết bị PCCC theo thông tư 150
DANH SÁCH THIẾT BỊ PCCC CÔNG TY/DOANH NGHIỆP BẮT THUỘC PHẢI TRANG BỊ THEO THÔNG TƯ 150
(Giới thiệu về danh mục sản phẩm phải trang bị)
  • Giải thích các thông tin, quy định từ BCA
  • Danh sách thiết bị PCCC bắt buộc trang bị
  • Tư vấn báo giá tốt nhất theo bộ sản phẩm 150
XEM NGAY
close-link