TCVN 8794:2011 Trường trung học – Yêu cầu thiết kế (2011)

TCVN 8794:2011 về: Trường trung học – Yêu cầu thiết kế

1. TCVN 8794:2011 là gì?

TCVN 8794:2011 là tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học).

2. Công bố TCVN 8794 2011

TCVN 8794:2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ KH&CN công bố.

TCVN 8794:2011 này thay thế hoàn toàn TCVN 3978:1984.

 Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN Số công báo: 2585/QĐ-BKHCN
 Số hiệu: 8794:2011 Ngày đăng công báo: 23/08/2011
 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Quốc gia Người ký: Trần Việt Thanh
 Ngày ban hành: 23/08/2011 Ngày có hiệu lực: 23/08/2011
 Lĩnh vực: Xây dựng Tình trạng hiệu lực: Đang còn hiệu lực
► Xem thêm:  TCVN 3890:2022 PCCC - Quy định trang bị phương tiện PCCC, hệ thống PCCC

3. Tải về TCVN 8794 2011

Tải về TCVN 8794 2011 phiên bản [PDF & WORD] hoàn toàn miễn phí. Nhấn [TẢI VỀ] ngay phía bên dưới.

TCVN 8794:2011.pdf

TCVN 8794:2011.doc

Thời gian đếm ngược sau khi bấm TẢI VỀ? Click để xem
Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

tcvn 8974 2011

4. Nội dung TCVN 8794 năm 2011

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8794:2011

TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Secondary school – Design requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học).

Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho các trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

CHÚ THÍCH: Trường trung học cơ sở gồm các lớp từ lớp 6 đến lớp 9, trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng theo phiên bản được nêu.

Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 • TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 4474:1987, Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4513:1988, Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 5687:2010, Thông gió, điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 6772:2000, Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt – Giới hạn ô nhiễm cho phép
 • TCVN 7114-1:2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1: Trong nhà
 • TCVN 7114-3:2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà
 • TCVN 8052-1:2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng- Phần 1- Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8053:2009, Tấm lợp dạng sóng- Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt
 • TCXD 16:1986, Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
 • TCXD 25:1991, Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXD 27:1991, Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXD 29:1991, Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 46:2007, Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
 • TCXDVN 394: 2007, Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện
► Xem thêm:  TCVN 8793:2011 Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế (2011)

3. Quy định chung

3.1 Quy hoạch trường trung học phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học trên địa bàn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Chỉ tiêu quy hoạch được xác định theo quy định sau:

– Trường trung học cơ sở : từ 55 chỗ học đến 70 chỗ học cho 1000 dân;

– Trường trung học phổ thông : từ 45 chỗ học đến 60 chỗ học cho 1000 dân.

3.2 Trường trung học được thiết kế tối đa là 45 lớp với số học sinh mỗi lớp không lớn hơn 45 học sinh.

3.3 Quy mô của các trường trung học có nội trú hoặc bán trú được xác định tùy điều kiện cụ thể và được thiết kế theo nhiệm vụ thiết kế riêng.

CHÚ THÍCH: Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú cần bố trí nhà công vụ cho giáo viên.

3.4 Có thể thiết kế xây dựng các trường có nhiều cấp học khác nhau trên cùng một khu đất nhưng phải đảm bảo sự hoạt động riêng biệt của từng cấp học.

CHÚ THÍCH: Tỷ lệ giữa các cấp học tùy thuộc quy mô và yêu cầu thực tế nơi xây dựng và các quy định có liên quan.

3.5 Trường trung học được thiết kế với cấp công trình theo quy định trong văn bản về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị [1].

3.6 Trong một trường được phép thiết kế xây dựng các hạng mục có cấp công trình khác nhau, nhưng phải ưu tiên cấp công trình cao nhất cho khối nhà học.

3.7 Các yêu cầu đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho học sinh phải tuân thủ các quy định trong văn bản về an toàn sinh mạng và sưc khỏe trong nhà và công trình [2].

3.8 Khi thiết kế, xây dựng trường trung học phải tính đến nhu cầu tiếp nhận học sinh khuyết tật và tuân theo quy định trong TCVN2) : , Công trình dân dụng – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

4. Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng

4.1 Yêu cầu về khu đất xây dựng

4.1.1 Trường trung học cơ sở được bố trí trên địa bàn xã, phường, trường trung học phổ thông bố trí trên địa bàn quận, huyện.

4.1.2 Khu đất xây dựng trường trung học phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Phù hợp với quy hoạch được duyệt;

b) Thuận tiện, an toàn về giao thông;

c) Địa thế cao, bằng phẳng, thoát nước tốt;

d) Đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

e) Không gần các nguồn gây ồn thường xuyên hoặc nguồn chất thải độc hại;

f) Đảm bảo có nguồn cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc từ mạng lưới cung cấp chung.

CHÚ THÍCH: Trường hợp khu đất xây dựng gần các cơ sở có tiếng ồn hoặc có chất thải độc hại thì phải đảm bảo khoảng cách ly cây xanh với chiều rộng không nhỏ hơn 30 m.

4.1.3 Khu đất xây dựng trường trung học phải có hàng rào bảo vệ đảm bảo an toàn và mỹ quan.

4.1.4 Diện tích khu đất xây dựng trường trung học được xác định trên cơ sở chương trình, kế hoạch đào tạo, số lớp học, số học sinh. Căn cứ đặc điểm của từng vùng miền, tiêu chuẩn diện tích tối thiểu được quy định như sau:

– Khu vực nông thôn, miền núi: 10 m2/học sinh.

– Khu vực thành phố, thị xã: 6 m2/học sinh.

4.2 Yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng

4.2.1 Trường trung học bao gồm các khối chức năng sau:

– Khối phòng học;

– Khối phục vụ học tập;

– Khối hành chính quản trị;

– Khu sân chơi, bãi tập;

– Khu vệ sinh và khu để xe;

– Khối phục vụ sinh hoạt (nếu có).

4.2.2 Tổng mặt bằng các khối công trình trong trường trung học cần đảm bảo quy định sau:

a) Khối phòng học cần được đặt ở vị trí ưu tiên: trực tiếp nhận ánh sáng tự nhiên; đón gió mát về mùa hè, tránh gió lùa và hạn chế gió lạnh về mùa đông; Có biện pháp tránh mưa hắt, tránh bức xạ mặt trời hướng Tây;

b) Khối phòng học phải được bố trí riêng biệt và ngăn cách với các khu chức năng khác bằng dải cây xanh;

c) Bố trí các khối công trình rõ ràng, đáp ứng nhu cầu sử dụng và quản lý; đảm bảo giao thông nội bộ an toàn và hợp lý.

4.2.3 Diện tích sử dụng đất được quy định như sau:

– Diện tích xây dựng công trình: không quá 45 %;

– Diện tích sân cây xanh: không nhỏ hơn 30 %;

– Diện tích sân chơi, bãi tập, giao thông nội bộ: không nhỏ hơn 25 %.

CHÚ THÍCH:

1- Trường hợp khu đất xây dựng trường học tiếp giáp với công viên, vườn hoa thì cho phép giảm 10 % diện tích cây xanh trong trường.

2- Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà trường cho phép tăng diện tích xây dựng công trình nhưng phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.2.4 Trường trung học không nên thiết kế, xây dựng lớn hơn 4 tầng. Trường hợp thiết kế trên 4 tầng phải bảo đảm an toàn, thuận tiện cho thoát nạn khi có sự cố và phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH Đối với các trường không đủ tiêu chuẩn diện tích đất, cho phép tăng chiều cao công trình để giảm mật độ xây dựng nhưng phải phù hợp với quy hoạch được duyệt.

4.2.5 Các sân tập thể thao phải bố trí cách cửa sổ phòng học không nhỏ hơn 15 m và có ngăn cách bằng dải cây xanh.

4.2.6 Khoảng cách giới hạn cho phép từ công trình đến chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng tuân thủ Điều lệ quản lý quy hoạch của khu vực.

4.2.7 Các chỉ tiêu về quy hoạch khác phải tuân thủ các quy định trong văn bản về quy hoạch xây dựng [3].

5. Nội dung công trình và yêu cầu giải pháp thiết kế kiến trúc

…/.

Xem toàn bộ TCVN mới khác

XEM TOÀN BỘ các TCVN về thiết kết trường mầm non, trường tiểu học – trung học ngay đây!
Bấm vào đây để xem TOÀN BỘ TIÊU CHUẨN PCCC mà chúng tôi đang cập nhật!

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

 • Hotline: 0988 488 818
 • Điện thoại: 0274 222 5555
 • Email: thanhphomoi.co@gmail.com
 • Địa chỉ: Số 09, Đường Số 7B, Khu 03, P. Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương
► Xem thêm:  TCVN 12366-5:2019: Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phần 5
Đánh giá chất lượng
0 / 5

Your page rank:

 Đóng góp bình luận, đặt câu hỏi ngay bên dưới về cho PCCC Thành Phố Mới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chờ một chút!

Doanh nghiệp có đang bỏ lỡ nội dung này ...
‹TRỌN BỘ› QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ PCCC ONLINE 2023
(PHÊ DUYỆT - THẨM DUYỆT - NGHIỆM THU) 
 • Doanh nghiệp cần chú ý
 • Đầy đủ quy trình các bước
 • Có video đính kèm thao tác
XEM NGAY
close-link