Quy Định PCCC Trong Trường Học

Quy định phòng cháy và chữa cháy trong trường học

Trường học là nơi chuyên đào tạo học sinh, sinh viên, nơi đào tạo thế hệ mai sau.

Vì thế, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cần phải được chú trọng.

Hiện tại, ở một số nơi, nhiều trường học đang còn rất nhiều thiếu sót, bất cập, gây lo lắng cho phụ huynh học sinh về an toàn PCCC.

Khi không đảm bảo an toàn PCCC thì nguy cơ cháy nổ, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trong bài viết này, PCCC Thành Phố Mới sẽ giải thích toàn bộ thông tin mà bạn nên cần biết về quy định phòng cháy chữa cháy trong trường học.

quy dinh pccc truong hoc

Nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cao trong trường học

Các trường học hiện tại trên địa bàn cả nước, có nhiều trường có lối ra vào vẫn còn khá chật hẹp, không đảm bảo cho việc thoát nạn khẩn cấp.

Không có bể chứa nước phục vụ chữa cháy, hoặc có nhưng để không, khi có cháy xe chữa cháy không hút được nước.

Thâm chí, một số trường có các dãy nhà từ 2 – 3 tầng nhưng chỉ có duy nhất 1 cầu thang thoát nạn.

Một số bất cập có thể kể thêm hiện nay:

 • Số lượng học sinh của đại đa số các trường đang quá tải so với quy định về diện tích
 • Khi có sự cố bất ngờ hoặc xảy ra cháy dễ dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy gây tai nạn thương tích
 • Hệ thống điện, dây dẫn còn chưa được lắp theo đúng quy định, khá sơ sài
 • Nhiều thiết bị điện được lắp vô tội vạ, chưa được kiểm soát, dẫn đến nguy cơ quá tải, chập cháy cao
 • Việc trang bị phương tiện, thiết bị PCCC còn chưa được quan tâm (trang bị sơ sài, thiếu, không đúng chủng loại và số lượng)
 • Đặc biệt tại các trường mầm non/bán trú sử dụng gas nhưng chưa quan tâm nhiều về nguyên tắc an toàn PCCC
 • Việc bảo quản, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra PCCC không thường xuyên,…

quy dinh pccc truong hoc

► Xem thêm:  Danh Mục Thiết Bị PCCC Phải Kiểm Định

Quy định PCCC trong trường học

Tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

Trường học đều thuộc các diện quản lý như sau: PHỤ LỤC I,II,III,IV,V

(PHỤ LỤC I) DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non; trường tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường cao đẳng, đại học, học viện; trường trung cấp chuyên nghiệp; trường dạy nghề; cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục.

(PHỤ LỤC II) DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 350 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 5.000 m3 trở lên; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 5.000 m3 trở lên; trường cao đẳng, đại học, học viện, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 10.000 m3 trở lên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

(PHỤ LỤC III) DANH MỤC CƠ SỞ DO CƠ QUAN CÔNG AN QUẢN LÝ

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 100 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên; trường tiểu học, trung học cơ sở có tổng khối tích từ 2.000 m3 trở lên; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường cao đẳng, đại học, học viện; trường trung cấp chuyên nghiệp; trường dạy nghề; cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

(PHỤ LỤC IV) DANH MỤC CƠ SỞ DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ QUẢN LÝ

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có dưới 100 cháu và có tổng khối tích dưới 1.000 m3; trường tiểu học, trung học cơ sở có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập dưới 2.000 m3; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có khối tích dưới 1.000 m3.

(PHỤ LỤC V) DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI THUỘC DIỆN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 100 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích 3.000 m3 trở lên; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên; trường cao đẳng, đại học, học viện, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

quy dinh pccc truong hoc

Điều kiện an toàn PCCC trong trường học

Về cơ bản, trường học phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PC&CC như sau:

 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP » Điều 5. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở

Điều 5. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở

1. Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

a) Có nội quy-tiêu lệnh, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

b) Có lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều 31 Nghị định này;

c) Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

đ) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

e) Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.

2. Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC sau đây:

a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, c và điểm d khoản 1 Điều này; trường hợp cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V Nghị định này phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

b) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

c) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC. Người làm nhiệm vụ PCCC phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.

3. Cơ quan, tổ chức hoạt động trong phạm vi một cơ sở đã bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, trong phạm vi quản lý của mình phải thực hiện các nội dung sau đây:

a) Bảo đảm điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Sử dụng thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

c) Cử người tham gia đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

d) Phối hợp với người đứng đầu cơ sở thực hiện, duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

4. Điều kiện an toàn về PCCC quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở tổ chức thực hiện trước khi đưa vào hoạt động và được duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Trường hợp trong cơ sở có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động, người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm quản lý và duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy chung của cơ sở.

5. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này do người đứng đầu cơ sở lập và lưu giữ. Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Ngoài ra, Tất cả các cơ sở phải thống kê các nguồn nước ở bên trong cơ sở. Riêng đối với cơ sở thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải thống kê thêm nguồn nước ở gần cơ sở như: Bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước,… có thể phục vụ công tác chữa cháy; ghi rõ khả năng lấy nước vào các mùa, thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.

quy dinh pccc truong hoc


 *** Tóm tắt ***

– Có quy định, nội quy PCCC (nội quy-tiêu lệnh), biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn PCCC

– Có sơ đồ thoát nạn phù hợp với đặc biệt và tính chất riêng của từng cơ sở

– Quy định, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ PCCC trong cơ sở

– Phải lắp đặt hệ thống chống sét, hệ thống chống tĩnh điện

– Các thiết bị sử dụng điện, nguồn điện phải được đảm bảo an toàn

– Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và dịch vj

– Có lực lượng PCCC cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

– Tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, đáp ứng theo yêu cầu 4 tại chỗ PCCC

– Có phương án chữa cháy, thoát hạn được được chính quyền thẩm duyệt theo quy định

– Có hệ thống cấp nước, hệ thống báo cháy, thiết bị PCCC theo quy định và phương tiện cứu người

– Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu PCCC của cơ quan cảnh sát PCCC

– Có hồ sơ quản lý PCCC, sổ theo dõi PCCC theo quy định của Bộ Công an.

– Có nguồn nước phục vụ chữa cháy khi cần thiết.

quy dinh pccc truong hoc

► Xem thêm:  [+30] Từ vựng phòng cháy chữa cháy bằng tiếng Hàn

Trang bị phương tiện, thiết bị PCCC trong trường học

Vậy, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC trong trường hợp như thế nào là đúng quy định, phù hợp theo tiêu chuẩn thì:

Theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, có quy định chi tiết về danh mục thiết bị PCCC phải trang bị tối thiểu.

LƯU Ý: TỐI THIỂU DÀNH CHO LỰC LƯỢNG PCCC CƠ SỞ, KHÔNG PHẢI DÀNH CHO TOÀN BỘ TRƯỜNG HỌC

STT DANH MỤC SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ
PL III NĐ 136

(click để biết thuộc mục nào)

PL II NĐ 136

(click để biết thuộc mục nào)

1 Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg 03 05 Bình
2 Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít 03 05 Bình
3 Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ (thuộc: Trang phục PCCC) 03 05 Chiếc
4 Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ (thuộc: Trang phục PCCC) 03 05 Bộ
5 Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ (thuộc: Trang phục PCCC) 03 05 Đôi
6 Giầy, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ (thuộc: Trang phục PCCC) 03 05 Đôi
7 Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH) 03 05 Chiếc
8 Đèn pin (độ sáng 200lm, chịu nước IPX4) 01 02 Chiếc
9 Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) 01 02 Chiếc
10 Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) 01 01 Chiếc
11 Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm) 01 01 Chiếc
12 Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) 01 01 Chiếc
13 Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT- BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 01 02 Túi
14 Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg. 01 Chiếc
15 Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP54) 02 Chiếc

quy dinh pccc truong hoc

Tải về nội quy PCCC trong trường học

Ngoài việc trang bị phương tiện, nội quy PCCC được in sẵn thì cần trang bị thêm nội quy PCCC riêng.

Mỗi doanh nghiệp, môi trường có những mối nguy hiểm khác nhau nên nội quy cũng hoàn toàn khác nhau.

PCCC Thành Phố Mới xin giới thiệu mẫu nội quy PCCC trong trường học.

Bạn có [TẢI VỀ] và áp dụng trong trường học mà bạn đang trực tiếp quản lý.

Nội quy PCCC trường học.doc

Thời gian đếm ngược sau khi bấm TẢI VỀ? Click để xem
Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

quy dinh pccc truong hoc

Liên hệ mua trang thiết bị PCCC

Công ty PCCC Thành Phố Mới – Công ty PCCC tại Bình Dương chuyên nghiệp.

Chuyên cung cấp, phân phối trang bị phương tiện PCCC tại BÌNH DƯƠNG – BÌNH PHƯỚC – ĐỒNG NAI chính hãng giá tốt nhất.

 • Sản phẩm nhập khẩu chính thức
 • Có chứng nhận xuất xứ, CO-CQ
 • Có tem kiểm định của Bộ Công an
 • Cam kết chất lượng sản phẩm
 • Chính sách giao hàng, lắp đặt tận nơi
 • Bảo hành chính hãng, hậu mãi lâu dài
 • Giá niêm yết, chiết khấu tốt nhất

Liên hệ PCCC Thành Phố Mới

Liên hệ ngay để được tư vấn! Báo giá tốt nhất.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới
 • Hotline: 0988 488 818
 • Điện thoại: 0274 222 5555
 • Email liên hệ: thanhphomoi.co@gmail.com
 • Địa chỉ: Số 09, Đường Số 7B, Khu 03, P. Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương
► Xem thêm:  (Chia Sẻ) Tổng Hợp File Vector Phòng Cháy Chữa Cháy
Đánh giá chất lượng
0 / 5

Your page rank:

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho PCCC Thành Phố Mới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chờ một chút!

Bạn có đang bỏ lỡ nội dung này ...
QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - MỚI NHẤT 2022 (12/2022)
 • Sửa đổi bổ sung từ vụ cháy Karaoke An Phú
 • Cập nhật đầy đủ + Giải thích chi tiết
 • Đính kèm link tải về
XEM NGAY
close-link