Rìu thoát hiểm

Rìu thoát hiểm dành cho chung cư, tòa nhà văn phòng, khách sạn.

Đặc biệt chuyên dùng cho lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ phá khóa, phá cửa kinh thủy lực, cửa sổ trong trường hợp cần thiết

✔  MỨC GIÁ TRÊN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HÌNH THỨC BÁN LẺ
 
✔  LH: 0988 488 818 để được báo giá tốt nhất