Nội quy tiêu lệnh

70.000 

Bộ nội quy, tiêu lệnh là một phần nằm trong các danh mục thiết bị PCCC cần trang bị bắt buộc.

Trong nội quy tiêu lệnh PCCC bao gồm những quy định về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và chỉ dẫn công tác chữa cháy khi có hỏa hoạn.

✔  MỨC GIÁ TRÊN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HÌNH THỨC BÁN LẺ
 
✔  LH: 0988 488 818 để được báo giá tốt nhất